Kommunikér, 

kommunikér 

og kommunikér 

så lidt mere! 

Det er vores mantra i Brandes Kommunikation, fordi vi ved, at der skal kontinuerlig kommunikation af virksomhedens og brandets DNA, budskaber og kerneværdier til, hvis ønsket er at positionere og differentiere sig. 

Strategisk kommunikation er vigtig fordi...

Kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre vigtige stakeholders bekræftes i deres valg af virksomheden.                                                                                

Det skaber mest mulig opmærksomhed og positiv omtale omkring virksomheden og dens produkter, medarbejder og services.              

                                                                             

Virksomheden får tilstrækkelig med goodwill at tære på over for medier og vigtige interessenter til eventuelle svære tider. 

 

Og mange andre grunde...

Det starter med en strategi, eksekverer vi og følger op.

STRATEGI

Kommunikationsstrategien er et 
styringsredskab, som sikrer den røde tråd i kommunikationen. Ved at arbejde strategisk med målgrupper, kanalvalg, budskaber og fokusområder bliver omdømmet lettere at styre og styrke.

EKSEKVERING

Når strategien er formuleret, skal de konkrete kommunikationstiltag omsættes til handling. Det er her vi eksekverer
og får budskaberne ud over rampen, så vi involverer vores målgrupper
og omverdenen generelt
Løbende evaluering og måling er vigtigt for at vurdere om strategien og indsatserne lever op til vores KPI'er, og om der er behov for finjustering. Gennem
måling sikrer vi, at vi rammer vores målgruppe(r)s behov. 

OPFØLGNING

Brandes kommunikation LOGO