top of page
william-iven-8515-unsplash.jpg

SURVEYS

 • Undersøgelser af markedet, forbrugere, trends, udvikling, holdninger, facts m.m.  

 • Behandling af tal og data fra undersøgelser, der anvendes som krog for egne kommunikationindsatser, der understøtter den ønskede position på markedet.  

 • Oprettelse af panel bestående af eksperter, forbrugere eller andre vigtige interessenter, der løbende bidrager med viden og indsigter i markedet.   

 • Opbygning af videns- og databank til brug for en though leader position. 

CEO-BRANDING

 • Udvikling af personlig branding strategi med anbefalinger til konkrete positionerings- og kommunikationsindsatser.

 • Løbende overvågning af markedet, konkurrenter og branchen med rådgivning og anbefaling til indsatsområder.

 • Løbende håndtering og eksekvering af statements og budskaber, der understøtter den fastlagte positioneringsstrategi.

 • Medietræning og præsentationsteknikker.

 • Løbende måling og afrapportering ud fra fastlagte KPI'er.

SOME STRATEGI OG -MANAGEMENT

 • Fastlæggelse af social media strategi, herunder content-planning og community-building ud fra fastlagte KPI’er.

 • SoMe Management: Udvikling af og hjælp til eksekvering af reelvant content på sociale medier.

 • Udvikling af infographics, content film og andet visuelt content.

 • Løbende måling og afrapportering. 

BRANDAKTIVERING OG EVENTS

 • Udvikling og eksekvering af eventtiltag, der brander virksomheden over for vigtige målgrupper.

 • Planlægning og koordinering af større arrangementer, fx pressemøder, stake-holder events, pop-up events, festivals m.m.

 • Screening, udvælgelse og indgåelse af strategiske samarbejder med fx NGO, bloggere, influenter, branche- og interesseorganisationer. 

PR- OG PRESSEINDSATSER

 • Produktion og pitch af interviews, pressehistorier og PR indsatser. 

 • Udarbejdelse af hovedbudskaber og Q&As. 

 • Udarbejdelse af PR pipeline og kommunikationsplan med klare definitioner af målgrupper, kanalvalg, budskaber, timing m.m.

 • Anbefaling til og udarbejdelse af medielister samt udsendelse af pressehistorier. 

 • Krisekommunikation og -håndtering.

 • Medie- og budskabstræning.

 • Løbende måling og opgørelse af PR- og presseindsatser. 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

 • Identificering af gaps mellem det vi ønsker at være, det vi tror, vi er, og det omverden ser og opfatter.

 • Klarlægning af værdier, value propositions og budskaber.

 • Identificering af primære og sekundære målgrupper og hvordan vi rammer dem.

 • Klarlægning af konkurrenter og andre vigtige interessenter. 

 • Identificering af potentielle indsatsområder og konkrete kommunikationstiltag.

 • Udarbejdelse af kriseberedskab, risikovurderinger og beredskabsplanlægning.

​MONITORERING OG OPFØLGNING

 • Månedlig/kvartalsvis monitoreringsrapport med evaluering af kommunikations-indsatser ud fra fastlagte KPI’er med anbefalinger til evt. tilpasninger og nye tiltag.

 • Løbende overvågning af markedet, konkurrenter og øvrige interessenter.

 • 24/7 rådgivning om mulige indsatsområder og konkrete brandingtiltag.

 • Løbende overvågning af mediemarkedet og presseomtale.

Brandes kommunikation LOGO
bottom of page